Psychologenpraktijk Wekking

Gevestigd in Gezondheid Centrum Harderwijk
Telefoon: 0341 - 460 008

Praktijk voor:

  • Gedragstherapie

  • Cognitieve therapie

  • Mindfulness

  • Relatie- en Gezinstherapie

  • Neuropsychologie

Iedereen heeft wel eens een periode in zijn of haar leven dat het niet goed gaat en er psychische klachten ontstaan. Soms is de oorzaak ook duidelijk aanwijsbaar, soms is deze minder makkelijk te vinden. Wanneer u daar met een professional over wilt praten en een oplossing wilt zoeken kan dat door een afspraak te maken. U kunt dit doen op eigen initiatief of op advies van uw huisarts of eventueel de arboarts.

 

De wachttijd voor de start van een behandeling is momenteel 3 weken (zie voor verdere informatie onder de tab 'Algemeen', aanmelding/ wachttijd). Gegevens bijgewerkt per 1 februari 2021.

 

 

 

CORONA VIRUS: Behandelingen in mijn praktijk ook weer mogelijk 

In verband met de lockdown en met name met de instelling van de avondklok vanaf 23 januari 2021 zullen alleen overdag vis-a-vis behandelgespreken plaatsvinden. De gesprekken gepland in de avond zullen tot de avondklok weer wordt opgeheven alleen plaats vinden via beeldbellen. Mocht u liever een vis-a-vis gesprek voeren wilt u dat dan kenbaar maken zodat we naar een mogelijkheid overdag kunnen zoeken?

De door het RIVM opgestelde richtlijnen om de verspreiding van het Corona virus te voorkomen blijven overdag geldig. Tevens verzoek ik u ook de aanwijzingen binnen het GezondheidCentrum Harderwijk op te volgen bij uw bezoek. 

Ik houd mij aan de nu geldende voorschriften en hoop dat u dat ook doet. Als u geen klachten heeft die wijzen op het Corona virus kan de afspraak normaal doorgaan. Mocht u wel zulke klachten hebben neem dan telefonisch of per mail contact met mij op om te bespreken hoe ik u kan blijven ondersteunen in uw behandeling. Wanneer u de voorkeur geeft aan een TELEFONISCH CONSULT of een CONSULT VIA BEELDBELLEN dan kan dat ook. Mocht u de voorkeur geven aan een telefonisch consult of aan beeldbellen, wilt u dit dan per mail (zie Contact) of telefonisch aan mij doorgeven? 

Voor verdere tips en adviezen kunt u contact opnemen met de landelijke informatielijn (0800-1351) ook op de website van het RIVM (www.RIVM.nl/ coronavirus), of van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl)

Gedragstherapie

In gedragstherapie ligt de nadruk op het veranderen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden.

Cognitieve therapie

In de cognitieve therapie ligt de nadruk op het veranderen van de manier van denken. Hierbij wordt

Mindfulness

Mindfulness wordt ook wel de derde generatie gedragstherapie genoemd. Naast de klassieke

Relatietherapie

Relatie en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie waarbij partners of gezinsleden

Neuropsychologie

Neuropsychologie bestudeert de relatie tussen werking van de hersenen en iemands dagelijks functioneren

Contact

Gezondheid Centrum Harderwijk

Johanniterlaan 3

3841 DS Harderwijk

0341 - 460008