De Geestelijke Gezondheidszorg is met ingang van 2014 veranderd en sindsdien in vier lagen onderverdeeld: zelfhulp, behandeling door de huisarts ondersteund door de POH-GGZ, de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ). In onze praktijk kunt u terecht voor de Generalistische Basis GGZ. Om toegang te krijgen tot de geestelijke gezondheidszorg heeft u een verwijzing (verwijsbrief) nodig van uw huisarts, specialist of arbo-arts.

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige problematiek en bestaat uit een viertal zorg producten: Kort (5 gesprekken), Middel (8 gesprekken), Intensief (12 gesprekken) en Chronisch.  Afhankelijk van de ernst of, zwaarte, van de klachten vindt behandeling plaats in een van deze vier zorgproducten. Na afsluiting van de behandeling of na 365 dagen vindt declaratie van het zorgtraject plaats bij de zorgverzekeraar.

Naast de vier zorgproducten binnen de Generalistische Basis GGZ zijn er nog het Onvolledig Product en het Overig Product. Het Onvolledig Product is van toepassing wanneer de zorgvraag te licht of te zwaar is voor behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ. Er wordt gedeclareerd op basis van het Overig Product wanneer de geleverde zorg niet tot het basispakket behoord op grond van de Zorgverzekeringswet. 

Zijn de klachten ernstig en/of complex van aard dan dient behandeling plaats te vinden in de Specialistische GZZ.