Met andere woorden welke gevolgen heeft een hersenbeschadiging zoals b.v. een ongeluk, ziekte (infectie, tumor, bloeding, dementie). Hierbij kan b.v. gedacht worden aan aandachts– en concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, taalstoornissen. Door middel van een gesprek en het afnemen van test wordt getracht deze cognitieve stoornissen in kaart te brengen. Op een later tijdstip volgt dan de uitslag met voor zover mogelijk een advies hoe met de stoornissen om te gaan.

 

Link: Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN)