Wie ben ik

Gerhard Wekking, PSYCHOLOOG NIP.
Eerstelijnspsycholoog NIP, GZ-psycholoog (Wet BIG), Cognitief Gedragstherapeut VGCt®, Systeemtherapeut NVRG, EMDR Europe practitioner, Neuropsycholoog.

Ik ben in 1991 afgestudeerd als neuropsycholoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarna ben ik de opleiding tot cognitief gedragstherapeut gaan volgen, de opleiding tot eerstelijnspsycholoog, systeemtherapeut (gezins- en relatietherapie), mindfulness trainer en EMDR therapeut. Daarnaast ben ik geschoold in de behandeling van psychische klachten bij oncologie patiënten, parkinsonpatiënten en ouderen. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken in een algemeen ziekenhuis en in de verslavingszorg om vervolgens in 1993 in een verpleeghuis te gaan werken en daarnaast sinds 1997 ook in mijn eigen praktijk. Sinds 2012 is mijn praktijk gevestigd in GezondheidCentrum Harderwijk waar multidisciplinaire samenwerking hoog in het vaandel staat.

Missie:

De missie van de praktijk is het om laagdrempelige, kortdurende en klachtgerichte hulp te bieden op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, aan adolescenten, volwassenen en ouderen. Zowel individueel als aan paren en gezinnen. Ik doe dit in een solopraktijk waarbij een zakelijke, directe, doel-/ resultaatgerichte en transparante benadering van de cliënt en diens problemen de uitgangspunten vormen. 

Dit houd in dat ik me ten eerste richt op de klachten van de cliënt en daarna samen met de cliënt de mogelijke oorzaken en in stand houdende factoren van diens klachten in kaart breng en ten derde  aan cliënt een behandelvoorstel doe dat aan sluit bij de doelen die de cliënt met de behandeling voor ogen heeft. de resultaten va de behandeling worden gemeten m.b.v. (ROM) vragenlijsten. Transparantie van de behandeling houd voor mij in dat ik niets doe zonder overleg met en toestemming van de cliënt omdat ik een vertrouwensrelatie met de cliënt de basisvoorwaarde vind voor een goede behandeling. De cliënt wordt bij aan vang van de behandeling mondeling en schriftelijk geïnformeerd over de behandeling en de gang van zaken binnen de praktijk en wordt vooraf op de hoogte gesteld van een eventueel overleg met diens huisarts of andere verwijzer. De cliënt heeft toegang tot zijn dossier behandeling wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de verwijzer, in de meeste gevallen de huisarts. Normaliter vinden de behandelingen in de praktijk plaats maar in die gevallen dat de cliënt niet naar de praktijk kan komen zal ik de cliënt op diens verblijfadres bezoeken. 

Zorgvisie:

  • bij mijn behandelingen vormt de (cognitieve) gedragstherapie het kader waaruit gewerkt wordt
  • ik wil cliënten inzicht verschaffen in het ontstaan (oorzaken) en in stand blijven van hun klachten
  • ik wil cliënten handvatten bieden om zelf hun problemen het hoofd te kunnen bieden en in de toekomst met situaties om te kunnen gaan die eerder aanleiding tot problemen waren

 

BIG registratienummer: 59049826325

Nummer Kamer van Koophandel: 08198406

Aangesloten bij:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt), Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG), Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN), Verenging EMDR Nederland (VEN), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL/ IKO), Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO) en ParkinsonNet.

Link: NIP                    Link: LVVP