Na aanmelding volgt een intakefase waarbij uw klachten in kaart worden gebracht. Hierbij wordt samen met u onderzocht hoe die klachten zijn ontstaan (antecedente factoren) en hoe de klachten in stand blijven (consequente factoren). Hierna zal een voorstel tot behandeling worden gedaan waarna een eventuele behandeling kan starten.

Bij de behandeling wordt vaak gebruik gemaakt van gedragstherapie, cognitieve therapie, mindfulness, EMDR, systeemtherapie of een combinatie hiervan. Afhankelijk van de aard van de klachten kan ook E-health (ondersteuning van de behandeling via internet) worden ingezet. 

Bij aanvang en gedurende de behandeling zal gebruik gemaakt worden van vragenlijsten om het beloop van uw klachten te monitoren.