PER 1 JANUARI 2022 HET ZORGPRESTATIE MODEL

Vanaf 1 januari 2022 is het Zorg Prestatie Model in werking getreden. Een nieuw bekostigingssysteem omdat het oude systeem waarbij met behandeltrajecten werd gewerkt teveel tijd vroeg aan administratie en de rekening van een behandeling pas aan het eind van de behandeling bij de zorgverzekeraar werd ingediend, soms pas na een jaar. In het nieuwe systeem wordt maandelijks gedeclareerd en krijgt een van uw zorgverzekeraar een gespecificeerd overzicht van de gedeclareerde zorg en het eventueel aan de zorgverzekeraar te betalen eigen risico. Voor meer informatie over het Zorg Prestatie Model klikt u op de volgende link: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

Voor 2024 zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende tarieven voor de te vergoeden zorg vastgesteld. Afhankelijk van de afspraken met de verschillende zorgverzekeraars ontvangt de psycholoog hier een percentage van.

Prestatiecode Consulttype Duur vanaf (minuten) Tarief
CO0042 Diagnostiek 5 € 39,98
CO0107 Behandeling 5 € 31,48
CO0172 Diagnostiek 15 € 68,88
CO0237 Behandeling 15 € 56,19
CO0302 Diagnostiek 30 € 114,20
CO0367 Behandeling 30 € 95,67
CO0432 Diagnostiek 45 € 159,70
CO0497 Behandeling 45 € 135,89
CO0562 Diagnostiek 60 € 183,44
CO0627 Behandeling 60 € 161,46
CO0692 Diagnostiek 75 € 223,48
CO0757 Behandeling 75 € 198,72
CO0822 Diagnostiek 90 € 274,01
CO0887 Behandeling 90 € 242,76
CO0952 Diagnostiek 120 € 380,13
CO1017 Behandeling 120 € 346,41
OV0007 Intercollegiaal overleg kort >5 min   € 25,05
OV0008 Intercollegiaal overleg lang >15 min   € 76,35
       
TC0009 Reistijd tot 25 minuten - ggz   € 34,76
TC0010 Reistijd vanaf 25 minuten - ggz   € 89,61

De prestatie Niet-basispakket zorg consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet onder de verzekerde zorg binnen de Generalistische Basis GGZ valt. Uitsluitingen zijn terug te vinden in de voorwaarden van uw verzekeringspolis.

 

Eigen risico

De kosten voor behandeling van vergoede zorg worden vergoed uit de basisverzekering. Dit betekent niet dat door de zorgverzekeraars de behandeling van alle problemen waar u hulp voor zoekt worden vergoed. Ik adviseer u dan ook hierover met mij in overleg te treden. Tevens geldt in 2024 een verplicht eigen risico van € 385,00.

 

Niet na kunnen komen van uw afspraak

Bij verhindering verzoek ik u dit minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak te melden zodat een eventuele nieuwe afspraak gepland kan worden. Bij niet annuleren gaat kostbare tijd verloren die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed. De kosten (€ 120,00) worden in dat geval dan ook bij u in rekening gebracht ongeacht de reden van verhindering.  

 

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Ik verband met het contractueel door CZ vastgestelde te vergoeden aantal behandeluren voor 2024 kan ik de komende maanden geen nieuwe behandelingen starten van verzekerden bij CZ, OHRA en Nationale Nederlanden. Ik adviseer u hierbij contact op te nemen met het CZ Zorgteam voor bemiddeling in de regio. 

 

Contracten met zorgverzekeraars:

Voor 2024 zijn contracten afgesloten met de volgende concerns/ zorgverzekeraars:

Achmea: Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V (inclusief Pro Life Zorgverzekeringen en volmacht One Underwriting B.V., Interpolis Zorgverzekeringen N.V., FBTO Zorgverzekeringen N.V., Achmea Zorgverzekeringen N.V., De Friesland Zorgverzekeraar N.V. 

VGZ: VGZ Zorgverzekeraar N.V. (VGZ, IZZ, Bewuszt, MVJP) , IZZ Zorgverzekeraar N.V., IZA Zorgverzekeraar N.V., N.V. Zorgverzekeraar UMC, N.V. Unive Zorg (Unive, St. Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK), ZEKUR, ZEKUR natura, Zorgzaam Verzekerd).

ASR: ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., De Amersfoortse, Ditzo

CZ: CZ Zorgverzekweringen N.V., Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V., OHRA Zorgverzekeringen N.V., Nationale Nederlanden

Menzis: Menzis Zorgverzekeraar N.V., Anderzorg N.V., HEMA.

DSW Zorgverzekeraar: DSW Zorgverzekeraar U.A., Stad Holland Zorgverzekeraar, Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A., inTwente Zorgverzekeraar

Caresq Zorgverzekeraar: Besured (Caraesco); National Academic (Caresco), Promovendum (Caresco), Aon (One Underwriting Health), Aevitea, Iptiq, EUCARE

Eno:  Eno Zorgverzekeraar N.V., Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, ZorgDirect

ONVZ: ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V., VvAA zorgverzekering, PNOzorg

Zorg en Zekerheid: O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A.: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar, AZVZ