De kosten voor behandeling van vergoede zorg worden vergoed uit de basisverzekering. Dit betekent dat door de zorgverzekeraars niet de behandeling van alle problemen waar u hulp voor zoekt worden vergoed. Ik adviseer u dan ook hierover met mij in overleg te treden. Tevens geldt in 2021 een verplicht eigen risico van € 385,00.  

Voor 2021 zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende tarieven voor de te vergoeden zorg vastgesteld. Afhankelijk van de afspraken met de verschillende zorgverzekeraars ontvangt de psycholoog hier een percentage van.

 

 Prestatiecode

 Omschrijving

 Omschrijving

 Tarief 2020

 Tarief 2021

 180001

 Basis GGZ Kort

 Lichte DSM stoornissen

 €   504,71

 €   522,13

 180002

 Basis GGZ Middel

 Matige DSM stoornissen

 €   856,34

 €   885,01

 180003

 Basis GGZ Intensief

 Ernstige DSM stoornissen

 € 1373,34

 € 1434,96

 180004

 Basis GGZ Chronisch

 Chronische DSM stoornissen

 € 1287,27

 € 1380,49

 180005

 Onvolledig Product

 Onjuiste verwijzingen,

 €   219,53

 €   228,04

 

Voor de niet vergoede zorg gelden de volgende tarieven:

 

 Overig Product (OvP)

 Tarief 2021

 Consult

 €   97,50

 Dubbel consult

 € 195,00

 Niet geannuleerd consult

 €   97,50

 Niet geannuleerd dubbel consult

 € 195,00

 Elk van deze prestaties omvat het geheel van activiteiten en zorg passend bij het patiëntenprofiel.

De prestatie Onvolledig Product wordt in rekening gebracht wanneer geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden, of wanneer in de eerste twee gesprekken blijkt dat de klachten binnen de Specialistische GGZ behandeld moeten worden of de behandeling vroegtijdig (binnen twee gesprekken) door de cliënt wordt afgebroken. 

De prestatie Overig Product wordt in rekening gebracht voor zorg die niet onder de verzekerde zorg binnen de Generalistische Basis GGZ valt. Uitsluitingen zijn terug te vinden in de voorwaarden van de verzekeringspolis.

Bij verhindering verzoek ik u dit minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak te melden zodat een eventuele nieuwe afspraak gepland kan worden. Bij niet annuleren gaat kostbare tijd verloren die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed. De kosten (€ 97,50) worden in dat geval dan ook bij u in rekening gebracht ongeacht de reden van verhindering. Wanneer een behandeling na 3 consulten door u wordt gestopt, ben ik verplicht om het gehele korte behandelprogramma te declareren.   

Voor 2021 zijn contracten afgesloten met de volgende concerns/ zorgverzekeraars:

Achmea: Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V (inclusief Pro Life Zorgverzekeringen en volmacht One Underwriting B.V., Interpolis Zorgverzekeringen N.V., FBTO Zorgverzekeringen N.V., Achmea Zorgverzekeringen N.V., De Friesland Zorgverzekeraar N.V. 

VGZ: VGZ Zorgverzekeraar N.V. (VGZ, IZZ, Bewuszt, MVJP) , IZZ Zorgverzekeraar N.V., IZA Zorgverzekeraar N.V., N.V. Zorgverzekeraar UMC, N.V. Unive Zorg (Unive, St. Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK), ZEKUR, ZEKUR natura, Zorgzaam Verzekerd).

ASR: ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., De Amersfoortse, Ditzo

CZ: CZ Zorgverzekweringen N.V., Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V., OHRA Zorgverzekeringen N.V.

Menzis: Menzis Zorgverzekeraar N.V., Anderzorg N.V., HEMA.

DSW Zorgverzekeraar: DSW Zorgverzekeraar U.A., Stad Holland Zorgverzekeraar, Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A., inTwente Zorgverzekeraar

Caresq Zorgverzekeraar: Besured (Caraesco); National Academic (Caresco), Promovendum (Caresco), Aon (One Underwriting Health), Aevitea, Iptiq, EUCARE

Eno:  Eno Zorgverzekeraar N.V., Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, ZorgDirect

ONVZ: ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V., VvAA zorgverzekering, PNOzorg

Zorg en Zekerheid: O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A.: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar, AZVZ