Wat is EMDR?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Wanneer EMDR?

Wat gebeurt er met je na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis? Je kunt de gebeurtenis verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking.
Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Gebeurtenissen

Verschillende schokkende gebeurtenissen kunnen leiden tot verwerkingsproblemen. Bijvoorbeeld als je slachtoffer bent van een:

 • (Auto)ongeval of verwonding
 • Ernstige ziekte
 • Overval
 • Mishandeling of getuige van mishandeling/geweld
 • (Seksueel) misbruik, aanranding of verkrachting
 • Brand
 • Natuurramp
 • Oorlogssituatie

Klachten

Je kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Denk aan:

 • Nare herinneringen aan de gebeurtenis
 • Herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt)
 • Vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
 • Sneller geïrriteerd/kort lontje
 • Schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld
 • Somberheid
 • Concentratieproblemen
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Slaapproblemen
 • Angsten, paniek, je zorgen maken, onrust
 • Stress, verhoogde alertheid/waakzaamheid

Zijn er ook nadelen?

Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat is goed. Toch kan dit in sommige gevallen wat ‘bijwerkingen’ geven, bijvoorbeeld dat er nieuwe beelden opkomen of dat er verschillende emoties omhoog komen. Ook wordt zich ‘wat wiebelig’ voelen of vermoeidheid vaker genoemd na een sessie. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen dat de cliënt een dagboekje bijhoudt en opschrijft wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan in de volgende zitting besproken worden.

Zie ook de website van de Vereniging EMDR Nederland:
www.emdr.nl