samen in therapie zijn. Binnen een relatie of gezin beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met bijvoorbeeld partner of andere gezinsleden. Dit is een complex proces waarbij problemen kunnen optreden en ruzies ontstaan. Binnen de systeemtherapie zal gekeken worden naar de wisselwerking tussen de partners of anderen. Tijdens de therapie zal met de deelnemers gekeken worden naar de onderlinge reacties op elkaar en de invloed die deze op anderen hebben. Vaak wordt in de vorm van huiswerkopdrachten uitgeprobeerd hoe het bevalt om zich anders te gedragen t.o.v. elkaar, anders op elkaar te reageren, om zo stapsgewijs toe te werken naar vooraf geformuleerde doelen.

 

Link: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)