Iedereen heeft wel eens een periode in zijn of haar leven dat het niet goed gaat en er psychische klachten ontstaan. Soms is de oorzaak ook duidelijk aanwijsbaar, soms is deze minder makkelijk te vinden. Wanneer u daar met een professional over wilt praten en een oplossing wilt zoeken kan dat door een afspraak te maken. U kunt dit doen op eigen initiatief of op advies van uw huisarts, specialist of de arboarts. Een verwijsbrief is vereist.

Voor o.a. de volgende klachten kunt u een afspraak maken:

 • Angsten/ dwanghandelingen of -gedachten
 • trauma
 • Depressieve klachten
 • Overspannenheid/ burn-out
 • Werk- en studieproblemen
 • Rouw en verliesverwerking
 • Onbegrepen lichamelijke klachten
 • Relatie- / gezinsproblemen
 • Cognitieve functiestoornissen (zoals bijvoorbeeld geheugenproblemen)
 • Psychische klachten bij kanker
 • Psychische klachten bij ziekte van Parkinson
 • levensfaseproblematiek