gedragstherapie (het oefenen van gewenst gedrag) en de cogntieve gedragstherapie (irrationele gedachten corrigeren) zoals hierboven beschreven, is er de laatste jaren deze vorm van gedragstherapie in opkomst. 

Wanneer we tegen een probleem aanlopen waarbij onaangename gevoelens optreden is onze reactie er meestal een van: 'dat vervelende gevoel moet weg' waarbij we ons gaan afvragen waar die vervelende gevoelens door veroorzaakt worden en ondernemen we allerlei pogingen om die nare gevoelens weer kwijt te raken. Met andere woorden we gaan hard aan het werk net zolang tot een oplossing is gevonden voor het probleem of de nare gevoelens zijn verdwenen. Vaak ontstaan deze onaangename gevoelens doordat we, zonder dat we ons daarvan bewust zijn, in een specifiek gedragspatroon terecht zijn gekomen. Zo'n gedragspatroon treedt automatisch op wanneer we in een bepaalde situatie terecht komen. Dit gedragspatroon is als het ware gewoonte geworden. Een gewoonte die ooit nuttig was maar die nu alleen maar beperkt. Het niet willen voelen van onaangename gevoelens blijkt overigens een van de belangrijkste redenen dat emotionele moeilijkheden ontstaan en zelfs blijven voortduren. Mindfulness richt zich nu juist op het leren accepteren van of anders gezegd, het leren openstellen voor onaangename gevoelens, waarbij gebruik gemaakt wordt aandachtsoefeningen. In de therapie leert u, door het richten van de aandacht om u actief en alert open te stellen voor gevoelens, gedachten, beelden of lichamelijke gewaarwordingen en deze toe te laten en te accepteren zoals ze zijn. Mindfulness is een therapie om los te komen van onbewuste, automatische, ingesleten patronen.