Kwaliteitsstatuut

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Op 29 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland besloten het model Kwaliteitsstatuut voor de GGZ als een professionele standaard op te nemen in het register op grond van artikel 6b van de Zorgverzekeringswet (Zvw, het Register).

In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GZZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde Kwaliteitsstatuut borgt dat de aanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

Het model is van kracht per 1 januari 2019 voor alle zorgaanbieders van 'Geneeskundige GGZ' binnen de Zorgverzekeringswet.

Het Kwaliteitsstatuut van Eerstelijns Psychologenpraktijk Wekking is per 19 februari 2019 goedgekeurd en inzichtelijk door op de link te klikken.